ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

🎯หลังจากรุ่น 1 ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น ร่วมกับทีมอาจารย์ localgov.in.th ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเราสอนเรื่อง "เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมาเสริมกับหัวข้อ ITA" เป็นหลัก… ดังนั้น ไม่ว่า อปท. ไหนก็มาเรียนได้... . รุ่น 1 มีมาตั้งแต่ อบจ. ทน. ทม. ทต. และอบต. ทำให้มีการขยายโครงการต่อไปยาวๆ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2566 - เมษายน 2567 โดยจะมีกำหนดการออกมาให้ได้ไปเสนอกัน... . ในส่วนของรุ่นที่ 2 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ เดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ ที่เดิม . หลายท่านที่อยากมาอบรมรุ่นแรก แต่มาไม่ได้เพราะติดงานกฐิน หรือภารกิจอื่นๆ และท่านที่สนใจ เชิญทุก อปท. ลงทะเบียนได้เลยตามรายละเอียด

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาศักยภาพด้านปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2566 🎯 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร

🎯 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ตามแบบการประเมิน ITA มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย 🎯 จัดอบรมระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2566 🎯 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร 💟 หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/.../1-eB-TfhgW7.../view... ☎ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คุณสุวิมล เบอร์โทร 065-6158359 ▶ Line : @155ryend

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp