ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

🎯 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาศักยภาพด้านปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2566 🎯 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร

🎯 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ตามแบบการประเมิน ITA มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย 🎯 จัดอบรมระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2566 🎯 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร 💟 หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/.../1-eB-TfhgW7.../view... ☎ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คุณสุวิมล เบอร์โทร 065-6158359 ▶ Line : @155ryend

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เมนู

เว็บไซต์เพื่อ ITA

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

Line OA ของเทศบาล

เพิ่มเพื่อน

 

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp