ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

คู่มือ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการทำเว็บไซต์มาตรฐานเว็บท้องถิ่น ชวน อปท. ทั่วประเทศ มาอบรมในหัวข้อ "อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ ITA เตรียมพร้อมการตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2566" พร้อมความรู้เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ พ.ร.บ.คอมฯ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องมือฟรีออนไลน์ ที่ใช้งานได้ทันที ประยุกต์ใช้ในองค์กร อปท.มาใหม่ มีเว็บไซต์ให้ทดลองเล่น ได้เว็บกลับไปทันที รุ่น 56 : ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการทำเว็บไซต์มาตรฐานเว็บท้องถิ่น บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด เปิดอบรมในหัวข้อ "อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ ITA เตรียมพร้อมการตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2566"  เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมความรู้เรื่องเทคโนโลยีเครื่องมือฟรีออนไลน์ ใช้งานได้ทันที ประยุกต์ใช้ในองค์กร มีเว็บให้ทดลองใช้ ได้เว็บกลับไปเล่นทันที...

รุ่น 54 : ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเลอแคสเซีย จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ขอหนังสือเชิญ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0863049545 แอดไลน์ได้ @d-ok

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการทำเว็บไซต์มาตรฐานเว็บท้องถิ่น บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด เปิดอบรมในหัวข้อ "อัพเดทเว็บไซต์ พร้อมเพิ่มเติมความรู้เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"  เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประดทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมความรู้เรื่องเทคโนโลยีเครื่องมือฟรีออนไลน์ ใช้งานได้ทันที ประยุกต์ใช้ในองค์กร มีเว็บให้ทดลองใช้ ได้เว็บกลับไปเล่นทันที...

รุ่น 54 : ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ เดอะคอนเน็คชั่น MRT ลาดพร้าวทางออก 4

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ขอหนังสือเชิญ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0863049545 แอดไลน์ได้ 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการทำเว็บไซต์มาตรฐานเว็บท้องถิ่น บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด เปิดอบรมในหัวข้อ "อัพเดทเว็บไซต์ พร้อมเพิ่มเติมความรู้เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"  เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประดทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมความรู้เรื่องเทคโนโลยีเครื่องมือฟรีออนไลน์ ใช้งานได้ทันที ประยุกต์ใช้ในองค์กร มีเว็บให้ทดลองใช้ ได้เว็บกลับไปเล่นทันที...

รุ่น 53 : ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ เดอะคอนเน็คชั่น MRT ลาดพร้าวทางออก 4

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ขอหนังสือเชิญ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0863049545 แอดไลน์ได้ 

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp