ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
qr-codeline

เพราะเสียงของทุกคน คือพลังพัฒนา ตำบลของพวกเรา วันอาทิตยืที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ พกหลักฐานแสดงตน เข้าคูหา กากบาท เลือกตั้ง สมาชิก อบต. นายก อบต กันนะครับ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ภาพข่าวใครได้เอ

สถาบันฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อท้องถิ่น โครงการทำเว็บไซต์มาตรฐานภาครัฐ นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ และบริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด ขอขอบคุณพี่น้ององค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ไว้ใจให้ทีมอาจารย์ดูแลเว็บไซต์ให้ ปีนี้ 2564 มีเว็บไซต์อปท. ที่ได้คะแนน ITA ระดับ AA และ A ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด คิดเป็น 50% ของจำนวนเว็บทั้งหมด สำหรับงบประมาณปี 2565 ต้นเดือนตุลาคม ทีมอาจารย์จะช่วยวางแผนงานให้ทุกเว็บ อปท. ในโครงการ เพื่อให้ได้ A - AA ไปพร้อมกันในปีงบประมาณ 2565 

สนใจใช้บริการเว็บไซต์ ITA สอบถาม 0863049545 แอดไลน์ได้

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ภาพประกอบข่าวดรตารี

สโมสรโรตารีสุขุมวิท กรุงเทพฯ ขอเชิญท่านผู้สนใจทุกท่าน อบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้ ในหัวข้อ "การใช้งานGoogle Application เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร" ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ด้วยระบบออนไลน์สดผ่านซูม Zoom สนับสนุนเพียงท่านละ 1,000 บาท เท่านั้น โดยรายได้นำไปบำเพ็ญประโยชน์ โครงการพัฒนาอาชีพให้คนที่ขาดโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ลงทะเบียน

คลิกที่นี่

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ภาพกิจกรรม

รับทำเว็บไซต์ท้องถิ่น อบต เทศบาล อปทใช้งานง่าย มี ITA, LPA มีทีมงานให้คำปรึกษาช่วยเหลือตลอดเวลา ออกแบบเว็บรองรับหน้าจออัตโนมัต เรียบง่ายอ่านได้สบายตา ตามข้อตกลงของ w3c เพื่อรองรับมาตรฐานคนพิกาารทางสายตาให้ใช้งาน อ่านเนื้อหาเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวก ปรับขนาดตัวอักษรได้และผู้ใช้งานเลือกโหมดดำ เพื่อถมอสายตาได้ด้วยตัวเองซึ่งกำลังเป็นเทรนในปัจจุบัน เว็บของเราสามารถนำไฟล์ที่ฝากไว้กับไดร์มาฝัง เป็นส่วนเดียวกับเว็บไซต์ เพิ่มเมนู เพิ่มกล่องโมดุลได้ตามต้องการ  ดังนั้น เครื่องมือของเราจึงตอบโจทย์ การใช้งานง่าย สะดวก สามารถ สอนออนไลน์ให้ฟรี สำหรับต่อยอดการทำงาน เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามารับงานใหม่ ผ่าน zoom ตอบโจทย์การสร้างผังพนักงาน ดำเนินงานโดย อ.ภาณุภณ พสุชัยสกุล วิทยากร นักพัฒนา และ นักจัดรายการวิทุยุ และอาจารย์พิเศษให้กับหลายมหาวิทยาลัย อดีตเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยมัลติมีเดีย สมาชิกห้องปฏิบัตการวิจัยซอฟต์แวร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด ลงทะเบียนกับ สสว. ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กค (กวจ) 0405.2/ว 89

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

หากเพื่อนๆ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการเทมเพลทมาตรฐาน เว็บไซต์ ITA ที่มีเมนูครบถ้วน 43 ข้อ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?... ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนและรายละเอียดนั้น ต้องทำความเข้าใจรูปแบบของเทมเพลทนี้กันก่อนนะ...

เทมเพลทนี้ พัฒนาขึ้นมา โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงไอซีที (เดิม) ทีมพัฒนาเว็บไซต์เอกชน จัดทำโครงการขึ้นในปี 2558 เพื่อให้พี่น้องท้องถิ่นได้ใช้เทมเพลทมาตรฐานราชการไทย เตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินผล ITA ในปี 2559 ด้วยการออกแบบมาตรฐานสากล ที่เน้นการเข้าถึงง่าย อ่านง่าย รองรับผู้พิการทางสายตา และรองรับปรับตามหน้าจอของอุปกรณ์มือถือ หรือเรียกว่า Responsive เช่นเดียวกับ

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp