ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ภาพกิจกรรม

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายก สรุปสั้นๆ 1.หน่วยงานของรัฐต้องใช้ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ 2.การบันทึกหนังสือ หากบันทึกด้วยแอปพลิเคชั่นแล้ว ไม่ต้องบันทึกลงสมุดอีกก็ได้ ค

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
ภาพประกอบข่าว

Guide Line for OIT 2565 เป็นแนวทางสำหรับเป็นหลักปฏิบัติเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล OIT ทั้ง 43 ข้อ โดยหลักปฏิบัติแล้ว เนื้อหา ต้องเป็น ลิงก์ url จากเว็บหลักของ อบต.  ติดต่อ อบรม ภาคปฏิบัติ ITA โทร 086304 9545

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
ภาพประกอบข่าว

 download ตารางเช็คลิสต์ ก่อนส่ง ITA 2565 คลิกดาวน์โหลดฟรี! ได้เลย...

ต้องการใช้เทมเพลท เว็บไซต์ ITA องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับทีมอาจารย์ 0863049545 แอดไลน์ได้นะ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ภาพกิจกรรม

ครบ 15 ปี ครีเอชั่น โปร จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 แบบลงทะเบียน e-GP ภาครัฐ อนุมัติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ครบ 8 ปี

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ปปช. ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ภาพประกอบข่าว

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 219 ง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เมนู

เว็บไซต์เพื่อ ITA

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

Line OA ของเทศบาล

เพิ่มเพื่อน

 

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp