ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ภาพประกอบข่าว

 download ตารางเช็คลิสต์ ก่อนส่ง ITA 2565 คลิกดาวน์โหลดฟรี! ได้เลย...

ต้องการใช้เทมเพลท เว็บไซต์ ITA องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับทีมอาจารย์ 0863049545 แอดไลน์ได้นะ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ภาพกิจกรรม

ครบ 15 ปี ครีเอชั่น โปร จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 แบบลงทะเบียน e-GP ภาครัฐ อนุมัติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ครบ 8 ปี

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ปปช. ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ภาพประกอบข่าว

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 219 ง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
โปสเตอร์

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ร่วมกับ บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด ขอเชิญ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลตำบล (ทต.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เข้าร่วมอบรมทำเว็บไซต์เพื่อ เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหัวข้อ "ทำเว็บไซต์เพื่อ ITA 2565  และเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เรียนตั้งแต่เริ่มต้น  ทดลองใช้เว็บไซต์ออนไลน์ไปใช้งานจริง และทดลองใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งเอกสาร จัดเก็บและค้นหา เปิดอบรมจำนวน 6 รุ่น เวลา 9.00-16.00 น. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ค่าลงทะเบียน เพียง 3,000 บาท/ท่าน ลงทะเบียนด่วน! เพื่อรับหนังสือเชิญ โครงร่างหลักสูตร แบบตอบรับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0863049545 แอดไลน์ได้

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ภาพประกอบข่าว

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เขียนแอปพลิเคชันให้ Android ด้วย MIT Appinventor" เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 📌ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom 📢 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. เพียงท่านละ 2,400 บาทเท่านั้น หากชำระภายในวันที่ 10 ธ.ค.64 ลดเหลือ 2,000 บาท เพิ่มเติม คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น ☎️ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 526 📧 อีเมล : [email protected] ลงทะเบียนอบรมที่นี่ https://forms.gle/uT2S6T9JsCdRJ3DR7 ✍️ รายละเอียด https://bit.ly/3BzPhme

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp