ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อท้องถิ่น โครงการทำเว็บไซต์มาตรฐานภาครัฐ นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ และบริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด ขอขอบคุณพี่น้ององค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ไว้ใจให้ทีมอาจารย์ดูแลเว็บไซต์ให้ ปีนี้ 2566 มีเว็บไซต์อปท. ที่ได้คะแนน ITA ระดับผ่านดีเยี่ยม ผ่านดี และผ่าน คิดเป็น 95% ของจำนวนเว็บทั้งหมด สำหรับงบประมาณปี 2567 ต้นเดือนตุลาคม 2565 นี้ ทีมอาจารย์จะช่วยวางแผนงานให้ทุกเว็บ อปท. ในโครงการ เพื่อให้ได้การประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไปพร้อมกัน 100% ในปีงบประมาณ 2567 ประกาศผลสิงหาคม 2567

สนใจใช้บริการเว็บไซต์ ITA สอบถาม 0863049545 แอดไลน์ได้

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

🎯หลังจากรุ่น 1 ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น ร่วมกับทีมอาจารย์ localgov.in.th ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเราสอนเรื่อง "เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมาเสริมกับหัวข้อ ITA" เป็นหลัก… ดังนั้น ไม่ว่า อปท. ไหนก็มาเรียนได้... . รุ่น 1 มีมาตั้งแต่ อบจ. ทน. ทม. ทต. และอบต. ทำให้มีการขยายโครงการต่อไปยาวๆ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2566 - เมษายน 2567 โดยจะมีกำหนดการออกมาให้ได้ไปเสนอกัน... . ในส่วนของรุ่นที่ 2 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ เดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ ที่เดิม . หลายท่านที่อยากมาอบรมรุ่นแรก แต่มาไม่ได้เพราะติดงานกฐิน หรือภารกิจอื่นๆ และท่านที่สนใจ เชิญทุก อปท. ลงทะเบียนได้เลยตามรายละเอียด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

🎯 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาศักยภาพด้านปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2566 🎯 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดอบรมแบบส่วนตัวในองค์กร VIP Class สัญจร ในหัวข้อ อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 ทีมอาจารย์เดินทางไปสอนให้ถึง อบต. เทศบาลทั่วประเทศ ด้วยวิทยากรเอกชนจำนวน 2 ท่าน คอมพิวเตอร์บริการเพื่อให้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสูงสุดจำนวน 15 เครื่อง คู่มือประกอบการฝึกอบรม สามารถขอตัวอย่างโครงการได้ที่ 0863049545 แอดไลน์ได้ @d-ok

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ตาราง เช็คลีสต์ ลิงก์ ITA 43 ข้อ ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการทำเว็บไซต์มาตรฐานเว็บท้องถิ่น ชวน อปท. ทั่วประเทศ มาอบรมในหัวข้อ "อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ ITA เตรียมพร้อมการตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2566" พร้อมความรู้เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ พ.ร.บ.คอมฯ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องมือฟรีออนไลน์ ที่ใช้งานได้ทันที ประยุกต์ใช้ในองค์กร อปท.มาใหม่ มีเว็บไซต์ให้ทดลองเล่น ได้เว็บกลับไปทันที รุ่น 57 : 9-13 มกราคม 2566 ณ บลู โฮเทล (ดีที่สุด นครพนม)

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp