ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กฎหมายการเลือกตั้ง

ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

1. คัดลอก ซอร์สโค้ด
2. สร้างเนื้อหาใหม่ไม่ต้องมีประเภทเนื้อหา Uncategory
3. เลือก <> ปุม Source Code แล้ววาง กด OK แล้วบันทึก
4. จากนั้นสร้างเมนูใหม่ ให้อยู่ภายใต้เมนูหลักที่ต้องการ
5. เลือกผูกเนื้อหาที่เมนู แบบเนื้อหาเดียว Single Ariticle
6. บันทึก แล้วดูการแสดงผลข้อมูล

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

แบบสอบถาม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทศบาล

 

ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด

ดาวน์โหลดไฟล์พีดีเอฟ

1. คลิก ดาวน์โหลด PDF
2. คลิก ดาวน์โหลด ซอร์สโค้ด ทำการ คัดลอก Copy
3. สร้างเนื้อหาใหม่ เลือกหมวดหมู่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
4. เลือก <> ปุม Source Code แล้ววาง กด OK แล้วบันทึก
5. อัพโหลดไฟล์เข้าระบบที่ Content > Media > abt > pdf
6. สร้างเมนูใหม่ ให้อยู่ภายใต้เมนูหลักที่ต้องการ เช่น เมนูย่อย กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
6. เลือกผูกเนื้อหาที่เมนู แบบเนื้อหาเดียว Single Ariticle
7. บันทึก แล้วดูการแสดงผลข้อมูล

 

ติดต่อสอบถามด่วน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารฝึกอบรม
Please wait

Facebook

ติดตามผ่าน Youtube