ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทศบาล

 

ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด

ดาวน์โหลดไฟล์พีดีเอฟ

1. คลิก ดาวน์โหลด PDF
2. คลิก ดาวน์โหลด ซอร์สโค้ด ทำการ คัดลอก Copy
3. สร้างเนื้อหาใหม่ เลือกหมวดหมู่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
4. เลือก <> ปุม Source Code แล้ววาง กด OK แล้วบันทึก
5. อัพโหลดไฟล์เข้าระบบที่ Content > Media > abt > pdf
6. สร้างเมนูใหม่ ให้อยู่ภายใต้เมนูหลักที่ต้องการ เช่น เมนูย่อย กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
6. เลือกผูกเนื้อหาที่เมนู แบบเนื้อหาเดียว Single Ariticle
7. บันทึก แล้วดูการแสดงผลข้อมูล

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp