ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทศบาล

 

ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด

ดาวน์โหลดไฟล์พีดีเอฟ

1. คลิก ดาวน์โหลด PDF
2. คลิก ดาวน์โหลด ซอร์สโค้ด ทำการ คัดลอก Copy
3. สร้างเนื้อหาใหม่ เลือกหมวดหมู่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
4. เลือก <> ปุม Source Code แล้ววาง กด OK แล้วบันทึก
5. อัพโหลดไฟล์เข้าระบบที่ Content > Media > abt > pdf
6. สร้างเมนูใหม่ ให้อยู่ภายใต้เมนูหลักที่ต้องการ เช่น เมนูย่อย กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
6. เลือกผูกเนื้อหาที่เมนู แบบเนื้อหาเดียว Single Ariticle
7. บันทึก แล้วดูการแสดงผลข้อมูล

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 เลย

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 นครพนม

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

เมนู

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp