ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

Guide Line for OIT 2565 เป็นแนวทางสำหรับเป็นหลักปฏิบัติเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล OIT ทั้ง 43 ข้อ โดยหลักปฏิบัติแล้ว เนื้อหา ต้องเป็น ลิงก์ url จากเว็บหลักของ อบต.  ติดต่อ อบรม ภาคปฏิบัติ ITA โทร 086304 9545

Submit to FacebookSubmit to Twitter

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 เลย

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 นครพนม

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

เมนู

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp