# # Questions Click to Order
1 เว็บทันสมัยเป็นอย่างไร

เว็บทันสมัยจะต้องเรียบง่าย ใช้พื้นสีไม่มากเนื่องจาก การอ่านหน้าจอที่มีพื้นสีนานๆ จะทำให้เสียสายตา และ อ่านหน้าจอได้ไม่นาน เราจะสังเกตุว่าเว็บไซต์กระทรวงต่าง ๆ ของภารัฐจะไม่เน้นพื้นสี เพราะเว็บภาครัฐจะมีข้อมูล ที่เผยแพร่อยู่มาก เว็บต่างประเทศ ก็จะเป็นพื้นสี ขาวใส สะอาด แสดงถึงความโปร่งใส เว็บสมัยใหม่ต้อง รองรับการแสดงผลบนอุปรณ์เคลื่อนที่ ได้โดยผู้เข้าชมจะไม่ต้อง ซูม เข้าไปล฿กๆ เพื่อ อ่าน ข้อมูล

2 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร ต้อง มีทั้ง สอง ส่วนคือ ส่วนราชการ และ ส่วนบริหารทีมาจากการเลือกตั้ง 

3 ข้อมูลผู้บริหาร

แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด และรอง  โดยมี

ชื่อนามสกุล

รูปถ่าย

ข้อมูลติดต่อ

เมนู

เว็บไซต์เพื่อ ITA

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

Line OA ของเทศบาล

เพิ่มเพื่อน

 

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp