เพื่อนถาม: รบกวนสอบถามค่ะ ชื่อโดเมนเนมและพื้นที่วางเว็บไซต์ของ อปท. ตามโครงการ จะหมดอายุเมื่อไหรคะ?
ทีมตอบ:
1. พื้นที่วางเว็บไซต์หรือเว็บโฮสติ้งภายใต้ซับโดเมน ใช้ได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ตามหนังสือจากกรมฯ ส่งถึงทีมงาน ระบุ มิถุนายน 2559)
- หากต้องการใช้ต่อ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สามารถสำรองข้อมูลออกจากหน้าเว็บก่อนหมดอายุ 1 วัน แล้วใช้บริการต่อเนื่องกับทางผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายใดก็ได้
- หากสนใจใช้บริการกับทางอาจารย์ สามารถดูได้ที่นี่ http://localgov.in.th/index.php/services
2. โดเมนเนมหน้าหลักของโครงการ http://www.localgov.in.th มีระยะเวลา 2 ปี (1 พฤษภาคม 2558 - 30 เมษายน 2560 เนื่องจากเราจัดทำโครงการก่อนการอบรม) เพื่อเป็นฐานข้อมูลโครงการ
3. โดเมนเนม Sub Domain ของ อปท. ตามโครงการ ท่านสามารถใช้บริการได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เช่นเดียวกันกับพื้นที่วางเว็บไซต์
- หากหลังจากนั้น ต้องการใช้ต่อเนื่อง มีค่าบริการต่อ 1 โดเมนไม่เกิน 1,000 บาท/ปีค่ะ (ตามที่ผู้ให้บริการโฮสต์ติ้งรายนั้นๆ เรียกเก็บ) เว้นเฉพาะบริการต่ออายุใช้พื้นที่โฮสติ้งตามแพ็กเกจกับอาจารย์ภาณุภณ ไม่คิดค่าใช้จ่ายต่ออายุโดเมน รายละเอียดตามข้อ 1
- หากท่านเห็นข้อความตามหนังสือ อปท. ที่ออกไประบุเดือนไม่ตรงนั้น เนื่องจากทาง กรมฯ ไม่ได้ส่งมาให้ทางอาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องก่อน เพราะโครงการนี้รันถึง 30 กันยายน 2558 (อ้างถึง สัญญาว่าจ้างอบรม ซิป้า เลขที่ จต.048/2558) แต่ทางอาจารย์เห็นใจชาว อปท. ทุกท่าน จึงยืนยันตามหนังสือ โดยปรับวันหมดอายุใหม่เพิ่มออกไป ตามรายละเอียดข้อ 1 2 และ 3 และออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองทั้งหมด อันเกิดขึ้นนอกเหนือเป้าหมายที่วางไว้ (จำนวนเว็บ 500 เว็บ จำนวนคน 900 ท่าน ซึ่งปัจจุบันมีเว็บ 1,000 เว็บ จำนวนคน 1,500 ท่าน)
4. สำหรับระยะเวลาในการ จดทะเบียนโดเมนเนม การเพิ่มพื้นที่เว็บโฮสติ้ง การสำรองข้อมูล และการกู้คืนเว็บของอปท. ที่จดทะเบียนโดเมนและต่ออายุกับอาจารย์ ไปยัง .go.th จะใช้เวลา หลังจากอนุมัติเอกสาร ไม่เกิน 7 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในเว็บของท่าน)
- ท่านสามารถจดทะเบียนโดเมนเนม .go.th หรือย้ายผู้ถือครองโดเมน ในราคาค่าจดเพียง 1,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ 100 บาท) เพื่อใช้สิทธิ์พื้นที่โฮสติ้งฟรีถึง 30 มิถุนายน 2559 ได้ โดยใช้เอกสารหลักฐานดังนี้ http://localgov.in.th/index.php/faq/28-domain-register
- หาก อปท. ใดสนใจให้ทีมงาน จดทะเบียนโดเมนรบกวนส่งข้อความมาปรึกษาได้ที่  https://www.facebook.com/enjoy.arunrung หรือ Line ID: joy.arunrung
- ปัจจุบัน ทางทีมงานได้ดำเนินการจดทะเบียน .go.th ของเพื่อนๆ ชาว อปท. แล้วเสร็จ 3 ราย และจะนำประชาสัมพันธ์ในข่าวสารต่อไป

***เพิ่มเติม
- โครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ประสานงานผู้เข้าอบรม และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ค่าหนังสือ ค่าซีดี ค่าโดเมน ค่าโฮสติ้ง ค่าซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการ ค่าออกแบบเทมเพลท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้น จากการอบรมที่มีการเรียกเก็บนั้น เป็นทางกรมฯ ดำเนินการจัดเก็บ ทางทีมวิทยากรกับซิป้า ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน ทางอาจารย์มาทราบเรื่อง ณ วันอบรมจากการประกาศและพูดคุยกับผู้เข้าอบรม
- ในส่วนโฮสติ้ง ที่มีบริการในราคาหลักพันบาท/ปีนั้น จะเป็นแบบไม่มีระบบซีเคียวลิตี้และแอนตี้สแปม สำหรับซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย อาจารย์ซื้อซอฟต์แวร์เฉพาะด้านมาให้ ซึ่งสามารถตรวจสอบราคาได้จริง
- ในกรณีที่ไม่ได้ต่อโฮสต์ติ้งกับอาจารย์ สามารถให้ผู้บริการนั้นๆ ดำเนินการจดทะเบียนโดเมนให้ได้เลย แต่ราคาจดโดเมนแล้วแต่ผู้ให้บริการรายนั้นๆ เรียบเก็บ สำหรับราคา 1,000 บาทที่แจ้งไปนั้น เป็นราคาประมาณการเท่านั้น
- หากบริการต่ออายุใช้พื้นที่โฮสติ้งตามแพ็กเกจกับอาจารย์ภาณุภณ แพ็กเกจ 15,000 ขึ้นไป ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมน ตามรายละเอียด http://localgov.in.th/index.php/services

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ติดต่อสอบถามด่วน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารฝึกอบรม
Please wait

Facebook