ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เพื่อนถาม:
หากทาง อปท. ต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนตามโครงการ Sup Domain เป็นชื่อเหมือนกับที่ทาง อปท. ใช้อยู่เดิม สามารถแก้ไขได้หรือไม่ แล้วเสร็จเมื่อไหร่ 

ทีมตอบ:
สามารถทำได้ โดยจะทำการเปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อโดเมนเนมตามที่ทาง อปท. แจ้งไว้ในกระดาษหน้างาน หลังจบโครงการประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2558 เหตุที่ต้องใช้เวลา เนื่องจากโครงการนี้ สอนต่อเนื่องกันตลอด และการเปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อโดเมนนั้น ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง เพราะต้องสำรองข้อมูลจากเว็บของท่าน นำกู้คืนระบบเป็นชื่อใหม่ ใช้เวลาติดตั้งเท่ากับการติดตั้งเว็บใหม่ ซึ่งก่อนจะทำการสำรองข้อมูล ทางทีมงานจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางอีเมล์และเฟสบุ๊คของกลุ่ม 

***หมายเหตุ ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อโดเมนเนมตามที่ทาง อปท. แจ้งไว้ ในกรณีที่เว็บไซต์มีการอัพเดทข้อมูลอยู่สม่ำเสมอและมีการใช้งานจริงเท่านั้น***

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ติดต่อสอบถามด่วน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารฝึกอบรม
Please wait

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

Facebook

ติดตามผ่าน Youtube