เพื่อนถาม:
หากโดเมนและพื้นที่ตามโครงการ ครบ 1 ปีแล้ว อปท. จะต้องทำอย่างไร

ทีมตอบ:
1. ในกรณีที่ท่านมีชื่อโดเมนหลัก .go.th อยู่แล้ว แต่ต้องการย้ายข้อมูลเว็บไซต์เทมเพลทโครงการ เพื่อไปใช้บริการกับผู้ให้บริการด้านพื้นที่เว็บโฮสติ้งของท่าน ท่านสามารถสำรองข้อมูลได้ ตามรายละเอียดของหนังสือ บทที่ 13 หน้าที่ 37 จากนั้น นำข้อมูลดังกล่าวกู้คืนไปไว้ในเว็บที่ท่านมี ซึ่งท่านสามารถปรึกษาผู้ให้บริการของท่านได้
2. ในกรณีที่ท่าน ยังไม่มีชื่อโดเมนหลัก .go.th หรือต้องการย้ายผู้ให้บริการที่ถือครองโดเมน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อ การจดโดเมน .go.th ต้องทำอย่างไรบ้าง 
3. ในกรณีที่ท่าน ต้องการต่ออายุพื้นที่วางเว็บไซต์ กับทางทีมงาน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เมนู บริการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ติดต่อสอบถามด่วน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารฝึกอบรม
Please wait

Facebook