ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 การเขียนประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อมูลข่าวที่ต้องการจะมีไฟล์ pdf ต้องเริ่มด้วยการอัพโหลด pdf ไฟล์ไปไว้ที่เว็บก่อนจากนั้นจะมาเขียนข่างหรือประกาศบทความนี้จะเป็นขั้นตอนการสร้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

1.เริ่มด้วยการไปที่ Content >> Media เพื่อทำการอัพโหลดเอกสาร pdf

 2. เมื่อมาอยู่ที่ Media manager แล้วให้คลิกเลือก โฟลเดอร์ pdf

 3. จากนั้นคลิกปุ่ม upload เพื่อจะทำการอัพโหลด

 4. ทำการคลิกปุ่ม Choose files เพื่อเป็นการเลือกไฟล์

 5. คลิกเลือกไฟล์ ที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

 6. จากนั้นคลิกปุ่ม Open เพื่อเป็นการเลือกไฟล์

 7. จากนั้นสังเกตุดูว่าชื่อไฟล์ไปปรากฏอยู่หรือไม่ถ้ามีให้ทำขั้นตอนต่อไปคือ คลิกปุ่ม Start Upload

 8. เมื่อทำการ upload เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Detail View เพื่อดูว่าไฟล์ที่นำข้นไปนั้นชื่อว่าอะไรและถูกแสดงอยู่ในรายการหรือยัง

 9. ทำการคลิกเม้าส์ปุ่มขวา และเลือก copy ชื่อไฟล์พร้อมนามสกุล pdf ที่จะทำไปใช้

 10. ขั้นตอนต่อมาเป็นการเพิ่มเนื้อหาหรือ Article ให้ไปที่ Content >> Articles และเลือก Add New Article

11. ใส่หัวข้อประกาศ ใส่ชื่อ Alies เลือกประเภท ของเนื้อหา 

 12. ขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อใส่เส้น อ่านเพิ่มเติมในที่นี้จำเป็นต้องใส่ทุกครั้งที่มี และใส่ใต้บรรทัดเนื้อหา

 13. แทรกเส้น อ่านเพิ่มเติมโดยการคลิกที่ปุ่ม Read more

14. จะเกิดเส้นสีแดง และให้กดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ 

 15. ทำการคลิกปุ่ม Embed-PDF เพื่อแทรกไฟล์

 16. เมื่อปรากฏหน้าต่างแล้วนำชื่อไฟล์ pdf ที่ต้องการมาใส่พร้อมนามสกุล ชื่อไฟล์ ห้ามเว้นวรรค ห้ามเป็นภาษาไทย

 17. จากนั้นจะปรากฏหน้าตางเพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงผล ใส่ pdfjs แล้วคลิกปุ่ม OK ได้เลย

 18. ตอนนี้จะปรากฏข้อความที่เป้นการระบุขนาดการแสดงผลและชื่อไฟล์ pdf พร้อมนามสกุลเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วโดยมากชื่อไฟล์จะใส่ผิดให้ตจรวจสอบอีกครั้งหากเกิดข้อผิดพลาด

 19. ทำการคลิก Save & Close เป็นอันเสร็จขั้นตอนต่างๆ

 20. ให้สังเกตุด้วยนะครับว่า status ควรจะทำการต้งค่าเป็น Published

 21. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก็ได้แสดงเป็นข่าวแรกของส่วนนี้แล้ว

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp