ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

1.  ขั้นตอนการสร้างเมนูใหม่พร้อมเมนู ซึ่งจริง ๆ แล้วได้เขียนไว้ในคู่มือหน้า 33 แต่เนื่องจากเป็นหัวข้อที่ไม่ใช่คู่มือประชาชนหลายคนยังไม่เข้าใจจะขอสร้างให้ดูอีกครั้งหนึ่ง เริ่มด้วยการสร้าง หมวดหมู่ sinv Category ด้วยการไปที่ content >> Category Manager >> add new Category

ทำการตั้งชื่อ ตามรูปและ save & Close ออกมา 

 2. จากนั้นทำการสร้าง เนื้อหา โดยการไปที่ Content >> Article >> Ad new Article

 จากนั้นทำการใส่ข้อมูลให้ครบ 1, ตั้งชื่อหัวข้อ 2, ใส่ชื่อเรียก url 3, ใส่เนื้อหา 4,เลือกประเภท 5, บันทึกแล้วปิดออกมา

 3. ทำการสร้าง เมนู โดยเพื่อกลุ่มเมนูใหม่

ทำการตั้งชื่อกลุ่มเมนู และบันทึกออกมา 

4. จากนั้นเข้าไปสร้างเมนูไอเทม เมื่อมีไอเทมใหม่ ให้เข้ามาสร้างตรงนี้เลย 

เลือกหัวข้อต่าง ๆ ตามรูป 

หัวข้อที่ 5 จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกเนื้อหา 

จากนั้นทำการ บันทึก และปิดออกมา 

5. จากนั้นสร้าง โมดูล ใหม่ 

 เลือกปุ่ม new เพื่อสร้างโมดูลด้านข้าง

 เลือก หัวข้อ Menu

 ทำการตั้งชื่อโมดูลและเลือก category ให้ตรง อย่าเพิ่งบันทึกไปสำรวจว่ากำหนดให้แสดงที่เมนูอะไรบ้าง

 ให้เลือก On all pages แล้วทำการบันทึกและปิดออกมา

 เมื่อกลับมาดูหน้าแรกจะพบกลุม่เมนูใหม่

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp