ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หลายครั้งที่เราเจอปัญหา ทำไมสร้างเนื้อหา เมนู โมดูล หรือหมวดหมู่แล้ว ไม่ยอมให้บันทึก ขึ้น Error สีแดง ตลอดเลย

จากภาษาอังกฤษตัวแดงที่ขึ้นมานั้น มีความหมายว่า

Save failed with the following error: Another article from this category has the same alias (remember it may be a trashed item).

บันทึกไม่สำเร็จ เพราะมีการใช้ชื่อ Alias นี้ซ้ำกับหมวดหมู่อื่น (หรือจำได้ว่า อยู่ในถังขยะที่ลบทิ้งไปแล้ว)

หากท่านไม่แน่ใจ ในข้อผิดพลาดต่างๆ ด้วยภาษาอังกฤษ ท่านสามารถใช้ตัวช่วย จากเครื่องมือฟรีอย่าง Google Translateดังนี้

1. เข้าไปที่ https://translate.google.co.th

2. จากนั้น คัดลอกเนื้อหาที่ต้องการแปล วางลงไปในช่อง Thai

3. ทางช่อง ภาษอังกฤษ English จะแปลให้อัตโนมัติ (อาจต้องเกลาความถูกต้องอีกครั้ง)

4. โดยท่านสามารถใช้ตัวช่วยอื่นๆ คือ พิมพ์ใส่เอง พูดใส่ด้วยเสียง หรือให้ระบบอ่านออกเสียงให้ฟังได้เช่นกัน

 สำหรับ วิธีการใส่ Alias ที่ถูกต้องมีดังนี้

1. ต้องใช้ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น ห้ามใช้ภาษาไทยเด็ดขาด เพราะเป็นมาตรฐานสากล และเมื่อแสดงผลบน url ภาษาไทยจะเป็นภาษาที่เราอ่านไม่ออก และยาวมาก เมื่อคัดลอกส่งต่อไปให้บุคคลอื่น

2. ต้อง มีความสอดคล้อง กับชื่อหัวข้อที่เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เพื่อเวลาคนพิการใช้อุปกรณ์เพื่อการอ่านออกเสียง ค่าของภาษาจะได้ถูกต้องในเรื่องตัวสะกด

3. ต้อง ไม่มีอักขฬะพิเศษใดๆ นอกเหนือจาก - ขีดกลางที่อนุญาตให้ใช้ได้ (ใช้ได้เพียง ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ตัวเลข และขีดกลางเท่านั้น)

***หากท่าน ไม่ได้ใส่ Alias ระบบจะทำการใส่ให้อัตโนมัติ โดยการนำวันที่สร้างมาใส่ให้ ซึ่งจะไม่มีความสอดคล้องกับหัวข้อ จึงแนะนำให้ใส่ Alias ทุกครั้ง***

 ตัวอย่างการใส่ชื่อหัวข้อและ Alias ที่ถูกต้องและสอดคล้องกัน

 ตัวอย่างการใส่ชื่อหัวข้อและ Alias แต่ขึ้น Error ให้ทำการเปลี่ยน Alias โดยการเพิ่มตัวอักษร หรือตัวเลขลงไป

 ตัวอย่างการใส่ชื่อหัวข้อและ Alias ที่ถูกต้องและสอดคล้องกัน โดยเพิ่ม - ขีดกลาง และใส่ตัวอักษรที่สื่อความหมาย

 เมื่อคลิกที่ปุ่ม Save ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล หากสำเร็จจะขึ้นแถบสีเขียว โดยมีภาษาอักฤษใจความว่า การบันทึกสมบูรณ์

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เมนู

เว็บไซต์เพื่อ ITA

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

Line OA ของเทศบาล

เพิ่มเพื่อน

 

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp