ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หากเมื่อท่านเข้าหน้าเว็บแล้ว พบปัญหาต่างๆ ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขดังนี้ 

1. ชื่อเว็บในการเข้าถึง ภายใต้โดเมนย่อย หรือ Sub Domain ต้องไม่มี www ให้ใช้ ชื่ออปท.ของท่าน ตามด้วย .localgov.in.th

***ในการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของท่าน ต้องพิมพ์ที่ url เท่านั้น ไม่ได้พิมพ์โดยการเข้าที่ google แล้วพิมพ์เว็บของท่าน***

2. กรณีที่ หน้าเว็บปกติของท่าน ขึ้น Error displaying... และระบบหลังบ้านก็เข้าไม่ได้ เกิดจากการเชื่อมต่อข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ เพราะระบบมีการอัพเดทข้อมูลจากการรีเควสของผู้ใช้งาน หรือ เซ็กชั่นของระบบค้าง ให้ท่านดำเนินการแก้ไข โดยการรีเฟรชหน้าบ้านของท่านหลายๆ ครั้ง หรือ ให้ทดสอบกับเครื่องโทรศัพท์มือถือของท่าน ที่เป็นเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่ายอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ 

***ในกรณีที่ หน้าเว็บ ของท่าน ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ภายใน 5 นาที กรุณาติดต่อทางทีมอาจารย์ ทางข้อความในกลุ่มลับ ทำเว็บอปท.***

3. กรณีที่ หน้าเว็บปกติของท่าน ขึ้น Internal Server Error แต่ระบบหลังบ้านเข้าได้ปกติ เป็นเพราะโมดูลที่เพิ่มมาใหม่ แล้วลิงก์เนื้อหาของหน้าเว็บมาจ่ากที่อื่น เช่น คลังข่าวมหาดไทย เป็นต้น เมื่อคลังข่าวจากต้นทางล่ม จะทำให้เว็บเราเข้าใช้งานหน้าเว็บไม่ได้ ให้ท่านดำเนินการ ปิดโมดูลนั้นๆ ก่อน หรืออาจจะลบออกไปจากระบบ หากโมดูลนั้น เกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง

 4. กรณีที่ หน้าเว็บปกติของท่าน ขึ้น 404 ไม่มีเนื้อหานี้ แต่ระบบหลังบ้านเข้าได้ปกติ เกิดได้ 2 กรณีคือ 

- ไม่มีเนื้อหา เนื่องจากท่านอาจยังไม่ได้สร้างเนื้อหามารองรับ หรือลิงก์เนื้อหาไปผิด Category ให้เช็คที่ Article Manager

- มีการลิงก์เนื้อหาข่าวฟีด RSS มาจากเว็บต้นทางอื่น เช่น ข่าวการศึกษา ข่าวการเมือง ฯลฯ ให้ท่านดำเนินการปิดข่าวฟีดออก หรือ ลองรีเฟรชเว็บใหม่อีกหลายๆ ครั้ง หากทางระบบต้นทางกลับมาเป็นปกติ เว็บของเราก็จะกลับมาเป็นปกติเช่นเดียวกัน

5.  กรณีที่ หน้าเว็บปกติของท่าน ขึ้น 404 ไม่พบหมวดหมู่ แต่ระบบหลังบ้านเข้าได้ปกติ เนื่องจากท่านอาจเชื่อมเนื้อหากับหมวดหมู่ หรือ Category ไม่ถูกต้อง ให้ท่านตรวจสอบที่ Article Manager 

 6. กรณีที่เข้าหน้าเว็บแล้ว ขึ้นให้ล็อกอิน ไม่เป็นหน้าเว็บปกติที่เป็นเทมเพลทของโครงการ เนื่องจากเป็นเพราะท่านไม่ได้มีการใช้งานเว็บเป็นเวลานาน และยังคงความเป็นเทมเพลทของโครงการเดิม ไม่มีการแก้ไขใดๆ อาจเป็นเพราะ

- ชื่ออปท.ที่ลงทะเบียนมา รหัสผิด ทำให้ทีมอาจารย์ ได้สร้างเว็บรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว

- อปท.ที่มาเรียน ไม่ได้ทำการแก้ไขเนื้อหาใดๆ อันเนื่องมาจากไม่ได้ใช้งานเว็บนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ เพราะมีเว็บของอปท. อยู่แล้ว

***หากไม่มีการเข้าระบบหลังบ้านเพื่อดำเนินการแก้ไข ทางทีมงาน จะดำเนินการลบเว็บของท่านออกจากระบบเซิร์ฟเวอร์โครงการ***

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp