ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การปิดข่าวประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ข่าวของเราของมีอยู่สองวิธี

วิธีที่ 1

ไปที่ Content > Articles

คลิกที่ Search Tools

คลิกที่ Select Category เพื่อเปิดเครื่องมือช่วยค้นหา

เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ คือหัวข้อข่าวที่เราต้องการค้นหา

จะเจอข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ติ๊กที่เครื่องหมายถูกสีเขียว

เมื่อคลิกไปแล้วจากเครื่องหมายถูกสีเขียว จะเปลื่ยนเป็นเครื่อยหมายกากบาทสีแดง

วิธีที่ 2

เข้ามาที่ข่าวที่ต้องการจะปิด แล้วคลิกไปที่ Status ตรงช่องสีเขียว

เลือก Unpublished

เมื่อเลือกแล้วในช่องจะเป็นสีแดง เสร็จแล้วคลิก Save & Close

ข่าวก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายกากบาท

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp