ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำหรับท่านที่ต้องการจะให้หน้าแรกของเว็บแสดงข่าวมากกว่าสามข่าวหรือประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่าสามข่าวก็สามารถประยุกต์ได้เช่นกัน

1.เริ่มด้วยการเข้าไปที่ Module Manager

2. คลิกเข้าไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์

3. จากนั้นไปที่ Filtering Option เพิ่มตัวเลขที่สบายใจ

4. ทำการบันทึกและปิด

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp