ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Assigned user นั้นคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร แอดซายจ์ก็คือการกําหนดสิทธิ์ให้พนักงาน แล้วพนักงานก็จะมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดั่งนั้นการเลือกตำแหน่งให้พนักงานจึงสำคัญ

โดยหลักๆ การเข้าเว็บจะสองรูปแบบคือเข้าหน้าบ้าน และและหลังบ้าน โดยผมจะแบ่งตำแหน่งที่สามารถเข้าในส่วนหน้าบ้าน และหลังบ้านให้

หน้าบ้าน                         หลังบ้าน

Public                            Manager

Guest                            Administrator

Registered                    Super User

Author

Editor

Publisher 

 โดยในที่นี้ผมจะเริ่มจากหลังบ้านก่อนนะครับ

ตำแหน่งแรก Manager จะเห็นว่ามีเมนูอยู่ไม่กี่เมนู

คลิกที่ System ก็จะมีให้จัดการแค่ Control Panel

ถัดมาที่เมนู Content

และสุดท้ายที่ Component

สรุป ตำแหน่ง Manager สามารถเขียนข่าวได้อย่างเดียว ไม่สามารถจัดการเมนูอื่นได้

มาต่อด้วย ตำแหน่ง Administrator จะเห็นว่าเมนูต่างๆ มากตำแหน่ง Manager อยู่หลายเมนู

เริ่มที่ System จะเห็นว่ามีเมนูเพิ่มขึ้นมาสามเมนู

เพิ่มมาใหม่เลยคือ User เอาไว้สำหรับจัดการผู้ใช้ต่างๆ หรือสร้างผู้ใช้ใหม่

ต่อมาคือ Menus ที่ตำแหน่ง Manager ไม่มีแน่นอน เอาไว้สำหรับทำเมนูหน้าเว็บต่างๆ

ส่วนของ Components จะเห็นว่าเพิ่มจะ ตำแหน่ง Manager มานิดหน่อย

และสุดท้าย Extensions เอาไว้สำหรับจัดการพื่นที่ของเมนู ปลักอิน ภาษา และเทมเพลต 

และตำแหน่งสุดท้ายที่สามารถเข้าหลังบ้านได้และมีอำนาจมากสุดคือ Super User 

เมนูแรก System จะเห็นได้ว่ามี Global Configuration เพิ่มมาเอาไว้ปรับแต่งข้อมูลต่างๆ ของเว็บ ซึ่งจะไม่มีในตำแน่ง Administrator

ส่วนเมนูอื่นๆ นั้นเหมือนกับตำแหน่ง Administrator หมดผมเลยขอข้ามมาที่เมนู Extensions เลย

เมนู Extensions จะแตกต่างจาก ตำแหน่ง Administrator นิดหน่อยตรงที่มี Manage เพิ่มมา เอาไว้สำหรับติดตั่งปลักอินต่างๆ

 

อธิบายตำแหน่งหลังบ้านไป แล้วมาต่อที่ตำแน่งหน้าบ้าน

Public               เป็นผู้ใช้สาธารณะที่สามารถเข้าดูเว็บได้อย่างเดียว (ไม่ได้เข้าระบบ)

หากจะเขียนข่าวที่หน้าบ้านก็สามารถทำได้ โดยต้องสมัครสมาชิก (หน้าบ้าน) หรือสร้างผู้ใช้ใหม่ (หลังบ้าน) ถ้าหากสมัครสมาชิกจะมีสถานะเป็น Registered

Registered        เป็นสถานะรอการยืนยันการสมัคสมาชิกจาก Administrator หรือ Super User

เมื่อ Administrator หรือ Super User กดยืนยันสถานะให้แล้วจาก Registered จะเปลื่ยนมาเป็น Guest

Guest ผู้ใช้ที่เข้าระบบ (หน้าบ้าน)

Author              สามารถเขียนข่าวจาก (หน้าบ้าน) ได้อย่างเดียว

Editor               สามารถแก้ใขจัดการข่าว (หน้าบ้าน) ได้ 

Publisher          สามารถจัดการตำแหน่ง วันเวลา ของข่าวต่างๆ ได้

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp