ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

มีหลายท่านถามเข้ามาว่า เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ สร้างเป็นเมนูยังไง วันนี้ผมเลยมาบอกวิธี

ขั้นแรกเราต้องสร้างแคทตะกอรี่ก่อนโดยไปที่ Content > Categories > Add New Category

ให้เราตั้งชื่อแคทตะกอรี่ เสร็จแล้วคลิก Save & Close

เมื่อตั้งชื่อแคทตะกอรี่แล้ว ก็มาสร้างเมนูกันต่อ โดยเลือกที่ Menus > Manage > Add New Menu

ใส่ทั้งสามช่องให้เป็นชื่อเดียวกันกับที่เราตั้งชื่อไว้ในแคทตะกอรี่ ตั้งชื่อเสร็จแล้วคลิก Save & Close

เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วก็มาเลือกพื้นที่การแสดงผลให้เมนูที่เราสร้าง โดยดูที่ชื่อเมนูที่เราสร้างแล้วคลิกไปที่ Add a module for this menu type

ตั้งชื่อให้เป็นชื่อเดียวกันกับเมนูแล้วเลือกพื้นที่โดยเลือกตรง Position แล้วเลือกเป็น sidebar-2 (ฝั่งขวา) ถ้าอยากให้เป็นฝั่งซ้ายเลือก sidebar-1

เมื่อเลือกพื้นที่แล้วคำว่า Add a module for this menu type จะหายไปจะเห็นเพียงคำว่า Modues แทน

เสร็จแล้วเรามาสร้างหัวข้อเมนู โดยคลิกที่ Menus > ชื่อเมนูที่เราตั้ง > Add New Menu Item

ตั้งชื่อเมนู จากนั้นคลิกที่ Select เพื่อเลือกชนิดเมนู

เลือกเป็น Articles > Category List

เลือกแคทตะกอรี่ที่เราได้สร้างไว้

เลือกสีเทมเพลทให้ตรงกับหน้าเว็บ

แล้วมาคลิกที่ List Layouts แล้วเลื่อนเมาท์ลงมาตั้งค่า

Show Hits in List เป็น Hide เพื่อไม่ต้องการให้แสดงจำนวนครั้งของคนเข้าดู (หรือถ้าอยากให้แสดงก็เลือก Show)

Show Author in List เป็น Hide เพื่อไม้ต้องการให้แสดงชื่อคนเขียนบทความ (หรือถ้าอยากให้แสดงก็เลือก Show)

เมื่อเสร็จแล้วคลิก Save & Close

มีแคทตะกอรี่ มีเมนู แต่เรายังไม่มีบทความ งั้นเรามาสร้างบทความกัน โดยเลือกที่ Content > Articles > Add New Article

ตั้งชื่อบทความ แล้วเลือกแคทตะกอรี่ที่เราได้สร้างไว้ เมื่อเสร็จแล้วคลิก Save & Close

เมื่อเซฟแล้วให้มาดูหน้าเว็บเราว่ามีเมนูที่เราสร้างไว้หรือยัง (อย่าลืมรีเฟรชหน้าเว็บก่อน)

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp