ในการทำผังบุคคลากร ทีมงานเราเพิ่มเครื่องมือในปีนี้อีกหนึ่งอย่างเพื่อจะได้สร้างผังบุคคลในแต่ละกองงานให้ง่ายแต่ยังตงความเป็น Responsive ที่รองรับทุกหน้าจอ อ่างง่ายโหลดไวกับทุกหน้าจอมือถือเพราะปัจจุบันประชาชนใช้มือถือเข้าเว็บ

เราเริ่มด้วยการไปที่ Components แล้วเลือก Teamchart

1.ให้เพิ่มชื่อหน่วยงาน เช่นกองคลัง

2.บันทึกชื่อทีม

3.เลือกรูปที่เตรียมไว้

4.ใส่ชื่อให้ครงกับภาพ

5.ใสตำแหน่งลงไป

เมื่อต้องการเพิ่มคนที่สอง ให้กลับไปทำข้อ 3 อีกครั้ง 

จากนั้นลองทำการจับรูปเลื่อนขยับให้เป็นรูปผัง โดย ลางรูปไปวางทับ หากไม่เข้าใจให้ดูในวีดีโอครับ

เมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกเพิ่มที่ละคน ที่ละคน

เมื่อทำขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเราจะไปเพิ่มเนื้อหาให้ไปที่ Content >> Add new Aticla หรือเข้าๆปแก้ไข เนื้อหาเก่าที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขผังบุคลากร

จากนั้นให้เพิ่มหัวข้อตา่งให้ครบเหมือนกับเราสร้างข่าวประชาสัมพันธ์แต่ให้เลือก แทรก Theme Chart

จากนั้นทำการเลือก ทีมที่ต้องการ

จากนั้นทำการคลิกบันทึกเนื้อหาและไปแก้ไขเมนูหรือเพิมเมนูตามเนื้อหาที่เคยแนะนำวิธีเพิ่มเมนู

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ติดต่อสอบถามด่วน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารฝึกอบรม
Please wait

Facebook