ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เนื้อหาในตอนนี้นั้นห้ามเข้าไปแก้ไขเพราะเว็บท่านจะล่มได้ หรือ จะไม่สามารถ login เข้าไปใช้งานได้อีกเลยดังนั้นเมื่อได้อ่านบทความในตอนนี้แล้วหวังว่าปัญหาการเข้าไปปิดหรือแก้ไขบางสิงบางอย่างต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ส่วนแรกเลยคือ Global Configuration 

1. ห้ามไปคลิก YES เพราะจะทำให้เว็บของท่านปิดการใช้งานและจะแสดงข้อความปิดการใช้งาน

2.ในส่วนของ Server ห้ามแก้ไขข้อมูล Database เป็นอันขาดถึงแม้ว่าจะมีชื่อที่ไม่รู้จักเพราะในส่วนนี้จะทำให้ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้อีกเลย

3. การตั้งชื่อ Cookie หรือ Cookie Setting นั้นไม่ควรตั้งเพราะจะทำให้ไม่สามารถ Login เข้าระบบหลังบ้านไปแก้ไขได้อีกเลย

 

และในส่วนของ SSL

4. ในส่วนของ Extension Manager และ Plugin Manager 

5. ห้ามเปลี่ยนเครื่องหมายถูกเป็นจุดสีแดงเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ระบบการ login หลังบ้านไม่ทำงานจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเว็บได้อีก

ห้ามเปิดด้วย

6. ส่วนของ ปลักอิน user joomla เมือไปคลิกปิดจะทำให้ joomla login เข้าระบบหลังบ้านไมไ่ด้อีกเช่นกันเพราะระบบจะเหมือนกับไม่มีสมาชิก ส่วน user Profile สมาชิกจะเข้าไปแก้ไขหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวไมไ่ด้เลย

7. ห้ามทดลองติดตั้ง Extension ที่ไม่รู้จักมาก่อนหรือมีการรีวิวน้อยมาก และหรือ เลือกติดตั้ง Extension ที่ผิดเวอร์ชั้นไม่ตรงกับ joomla 3.4 อาจจะทำให้เว็บล่มไปเลย ก่อนติดตั้งควรจะทำการ Backup เสียก่อนตามขั้นตอนในหนังสือ

ทั้งหมดที่บอกมานี้การแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้อีกจะต้องหาสาเหตุและต้อง แฮกส์เข้าระบบฐานข้อมูลซึ่งจะใช้เวลาเดานาน ว่าท่านไปแก้ไขในส่วนใดมาขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดระวัง

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp