ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ง่ายๆกับการปิดข่าวที่ไม่ใช่ข่าวของเรา

1.ไปที่ Content แล้วเลือก Article Manager

2.ให้เราเลือกตามเลข 1 คือ Search Tools จากนั้นเลือกตามหมายเลข 2 และ 3 ให้เลือกข่าวประชาสัมพันธ์

3.ให้ใช้เมาส์คลิ๊กเลือกที่เครื่องหมายถูกตามภาพเลยครับ

4.เมื่อเราเลือกเครื่องหมายถูกแล้ว ก็เป็นแบบรูปข้างล่างที่เครื่องหมายกากบาทขึ้นมาแทน เท่านี้เราก็ปิดข่าวที่ไม่ใช่ของเราแล้วครับ

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp