ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ก่อนจะเพิ่มเนื้อหาที่ไม่มี ประเภทของเนื้อหาหรือ Category ให้เราสร้างขึ้นมาใหม่โดยไปที่ Content >> Category Manager >> Add New Category

จากนั้นใส่ข้อมูลทั้งสองส่วนที่สำคัญ โดยเฉพาะ Alias ห้ามเว้น วรรค และห้ามตรงกันกับที่เคยมีมาแล้ว

เท่านี้เราก็มี ประเภทของเนื้อหาเอาไว้ใช้งานแล้วนะครับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ติดต่อสอบถามด่วน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารฝึกอบรม
Please wait

Facebook

ติดตามผ่าน Youtube