ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อสร้างเมนูย่อยเช่นเมนูสำนักปลัดพอสร้างแล้วก็ไม่แสดงผลส่วนมากจะลืมเลือก Template

Template Style เป็นสาเหตุที่ทำแล้วไม่แสดงเพราะยังไม่ได้เลือกว่าจะให้แสดงกับ Template อะไร

เมื่อเลือกแล้วทำการบันทึกแล้วกลับไปดูที่เมนูก็ยังไม่แสดงเพราะยังไมไ่ด้คลิงลงไปคุณสมบัติบองเมนูเกี่ยวกับหน่วยงานไม่ได้กำหนดให้แสดงเมนูย่อยทันทีดังนั้นจึงต้องเข้าไปทำการตั้งค่าที่ โมดูล ของเมนูเกียวกับหน่วยงาน

ให้ทำการเข้าไปที่ Extension เลือก Module Manager เนื่องจากเป็นการแสดงผลของโมดูลเลยต้องเข้ามาที่จุดนี้

จากนั้นหาโมดูลที่ชื่อเกี่ยวกับหน่วยงาน

อย่าลืมสังเกตุว่าต้องเป็นตำแหน่ง sidebar-1 ด้วยเนื่องจากโมดูลนี้อยู่ทางด้านซ้ายมือ

เมื่อทำการคลิกเข้าไปแล้วจะพบวา

Show Sub-menu item ถูกกำหนดว่า No หมายถึงไม่เปิดให้แสดง ให้คลิกเลือกเป็น Yes 

ทำการบันทึกและบิด ออกมา ต่อไปนี้เมื่อคลิกที่หน้าแรกหรือเข้าเว็บมาโมดูลสำหรับแสดงเมนูเกี่ยวกับหน่วยงานก็จะแสดงเมนูย่อยทันที

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เมนู

เว็บไซต์เพื่อ ITA

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

Line OA ของเทศบาล

เพิ่มเพื่อน

 

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp