ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 เมื่อทำการคลิกเข้าไปที่เมนูโครงสร้างองค์กรจะพบว่ายังไม่มีข้อมูลดังนั้นจึงมีมีหลายคนยังไมไ่ด้เปลี่ยนเมนูโครงสร้างองค์กรเพราะอาจจะยังไม่เข้าใจว่าจะเปลี่ยนยังไงซึ่งจริงๆแล้วได้เตรียมข้อมูลตัวอย่างเอาไว้แล้วเพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับแก้ เนื่องจาก เมนูก็มีแล้วเหลือแต่เลือกว่าจะให้ลิงค์ไปหาข้อมูลที่สร้างเอาไว้แล้วแต่เป็นเนื้อหาของเทศบาลต้นแบบ ลองดูภาพที่ 1 จะเห็นว่าโครงสร้างองกรไม่มีเนื้อหาอะไร

 

ให้ทำการเข้าไปที่เมนู Menus และเลือก เกี่ยวกับหน่วยงาน

 จากนั้นเลือกหัวข้อโครงสร้างองค์กร

 ให้ทำการเปลี่ยนชนิดของเมนูด้วยการ Select

 จากนั้นเลือกชนิดของเมนูในหัวข้อ Article

 ขั้นตอนต่อมาให้เลือก single Article

เมื่อเลือกแล้วจะกลับ เข้ามาให้เลือก select เพื่อคลิกไปหา ข้อมูล(Article)ที่ต้องการ

 จากนั้นเลือกหัวข้อเนื้อหาที่ต้องการดังรูป

 เมื่อเลือกแล้วให้ทำการบันทึกโดยการคลิกที่ save & Close

ลองกลับมาดูที่หน้าเว็บของเราว่าตอนนี้เมื่อทำการคลิกที่โครงสร้างองค์กรก็จะได้ข้อมูลดังรูปแล้ว 

อย่าลืมแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหน่วยงานของแต่ละ อปท.ด้วยนะครับ

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp