ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บทความนี้ทำไว้ในการปิดเมนูที่ไม่ต้องการชั้วคราว

เข้าไปที่ Menu Manager ที่ต้องการจปิดหัวข้อในเมนู 

เมื่อปิดแล้วให้ทำการ save & Close ออกมาครับ

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp