ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การเพิ่มเนื้อหาในเมนูนั้นจริงๆแล้วได้เขียนไว้ในหนังสือตอนนี้เลยอยากเฉลยวิธีการสร้างเนื้อหาสำหรับอำนาจหน้าที่

อันดับแรกเลยเข้าไปที่ Content >> Article manager

สร้างเนื้อหาใหม่ด้วยการคลิก New

จากนั้นทำการใส่เนื้อหาหัวข้อเนื่องจากไม่มีหมวดหมูในส่วนของ Category ให้เลือกเป้นแบบ uncategorised

จากนั้นไปแก้ไขเมนูด้วยการไปที่ Menus >> เกี่ยวกับหน่วยงาน

ก็จะพบเมนู อำนาจหน้าที่ ให้ทำการคลิกเข้าไปแก้ไข

เลือกเข้า เปลี่ยนประเภทของเมนูที่หัวข้อ Menu Item Type

 

จากนั้น Article

เลือก Single Article จากนั้นจะกลับออกมาให้เลือกเนื้อหาอีกขั้นตอนที่ปุ่ม Select

จากจะพบเนื้อหาที่เขียนไว้คือ อำนาจหน้าที่ให้ทำการคลิกเลือก

จากนั้นทำการบันทึกด้วยปุ่ม Save & Close

ทำการตรวจสอบที่หน้าเว็บ ด้วยการคลืกที่เมนู อำนาจหน้าที่อีกครับ

ก็จะพบเนื้อหา สำหรับบทความนี้สามารถประยุกต์ได้กับเมนูอื่นๆได้ทุกเมนู

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp