ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อคลิกเข้าไปที่เมนูแล้วแสดงผลไม่เรียงลำดับแก้ยังไง? แล้วเพิ่มจำนวนรายการได้หรือไม่เรามาตั้งค่ากันครับ ให้เข้าไปที่  Menus และเลือก Main Menu เพราะเนื่องจากเป็นการแสดงผลที่เกิดจากการ คลิกเมนู

จากนั้นเลือก menu item ชื่อ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกการแสดงผลที่ List Layout

 

เลื่อนหน้าจอลงมาแลัวตั้งค่าตามที่กำหนด 

ทำการบันทึกและกลับมาดูการแสดงผลที่หน้าจอด้วยการ คลิกเมนู จ่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp