ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ตั้งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรกให้เรียงลำดับตามวันที่ประกาศเนื่องจากในส่วนนี้เป็นการแสดงผลของโมดูลในตำแหน่ง MAIN CONTENT ให้เริ่มด้วยการไปที่ Module Manager

จากนั้นมองหา โมดูล ข่างประชาสัมพันธ์

เลือก Ordering Options

จากนั้นทำการ SAVE ออกมา

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp