ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โฮมดีฟอล์ทหมายถึงหน้าแรกที่ผู้ใช้งานเข้าเว็บ หากไปกำหนดโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ตั้งใจก็จะคิดว่าข้อมูลหายอีกเช่นกัน จริง ๆ แล้วไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ ท่านไปคลิกเลือกดอกจันสีเหลืองที่เมนูไอเทม จุดสังเกตุได้ก็คือ รูปบ้านที่อยู่ใน Munu 

จะเห็นว่ารูปบ้านเปลี่ยนไปอยู่ที่ เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน

วิธีแก้ให้เข้าไปที่ Main menu

จะเห็นว่าดอกจัน สีเหลืองไม่ได้อยู่ที่ Home ซึ่งก็คือบ้าน หรือหน้าหลักหน้าเริ่มต้นของเว็บ

ให้ทำการคลิกครั้งเดียว ที่ดอกจันให้กลายเป็นสีเหลือง

และจากนั้นมาดูที่ Main menu รูปบ้านก็จะมาอยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วนะครับ

ลองกลับเข้าไปหน้าหลักดูครับ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp