ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การเรียงลำดับข้อมูลตามวันที่ของเมนูจัดซื้อจัดจ้าง ก็มีวิธีการเดียวกันกับเรียงลำดับข่าว ให้เข้ามาที่โมดูลเมเนเจอร์ Module Manager

คลิกเข้าไปในหัวข้อโมดูลจัดซื้อจัดจ้างให้ตั้งค่าตามรูป

ทำการแก้ไขแล้ว Save ออกมา

เมื่อทำการกดปุ่ม F5 เพื่อรีเฟรช และ ลองคลิกไปที่ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลก็เรียงลำดับตามที่ตั้งค่าแล้ว

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp