ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เทคนิคการปรับหน้าเว็บของลิงค์เมนูต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบ category Blog ตัวอย่างนี้เป็นของข่าวประชาสัมพันธ์ และปรับการเรียงลำดับข่าว

menumanager

เริ่มด้วยการเข้าไปที่ Main Menu

serect menu

เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกที่ Blog Layout ให้ปรับตามรูปและคำอธิบาย

 

เลื่อนหน้าจอลงมาเลือก Date for Ordering เพื่อเรียงตามวันประกาศ

ผลที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับ

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp