ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บ่อยครั้ง ที่เราได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว แต่เกิดความขัดข้องทางเทคนิคบางประการ จึงต้องเอาประกาศนั้นมาแก้ไข และนำขึ้นสู่เว็บไซต์ใหม่ แต่ประกาศที่ลงใหม่ แต่เป็นประกาศเก่า การแสดงผลกลับไม่เรียงตามลำดับที่เราต้องการ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการแก้ไขไม่ยากนัก หลังจากเราเข้าสู้ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์แล้ว 

1. เลือกเมนู Content > Article Manager 

2. ค้นหาประกาศที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกเลือกประกาศนั้นๆ ให้เปิดขึ้นมา จากตัวอย่างในภาพ เลือก "ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์" 

3. เลือกแท็บรายการ Publishing (แท็บที่สอง) 
- Start Publishing : วันที่เริ่มแสดงบนเว็บไซต์ 
- Created Date : วันที่เริ่มเขียนข่าว
- Modified Date : วันที่ทำการแก้ไข 

เลือกแก้ไขให้ถูกต้องตามต้องการ แล้ว Save จากนั้นเปิดหน้าเว็บไซต์เพื่อสังเกตการแสดงผล... / 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp