ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ปรับการเรียงลำดับข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรกให้เรียงลำดับก่อนหลังตามวันที่

menu-manager

เข้าไปจัดการที่ โมดูลเมเนเจอร์ (Module Manager)

select

เลือก โมดูลชื่อ ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือก Ordering Options เปลี่ยนตามรูป จากนั้น save ออกมา

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp