ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ปรับการเรียงลำดับข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรกให้เรียงลำดับก่อนหลังตามวันที่

menu-manager

เข้าไปจัดการที่ โมดูลเมเนเจอร์ (Module Manager)

select

เลือก โมดูลชื่อ ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือก Ordering Options เปลี่ยนตามรูป จากนั้น save ออกมา

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เมนู

เว็บไซต์เพื่อ ITA

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

Line OA ของเทศบาล

เพิ่มเพื่อน

 

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp