ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ให้ทำการนำขึ้นไฟล์ pdf ก่อน โดยไฟล์ นั้นต้องเป็นชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษ ที่ไม่เคยนำขึ้นมาก่อน

บางเวอร์ชั่น ใช้คำว่า มีเดีย

ทำดารอัปโหลดหรือนำไฟล์ขึ้นที่โฟลเดอร์ pdf เท่านั้น ห้ามไปวางไว้ที่อื่น

เมื่อเข้าไปในโฟลเดอร pdf แล้วจุดสังเกตุ จะมีที่บอกว่าอยู่ใน pdf แล้ว จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม อัพโหลด

จากนั้นจะเห็นปุ่ม Shoose Files ให้คลิกเพื่อ เลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง ของเรา

เมื่อเลือกแล้วจะพบชื่อไฟล์ที่เห็น จากนั้นให้คลิก เริ่มอัพโหลด

เมื่อทำการอัพโหลด สำเร็จจะพบข้อความ แสดงชื่อไฟล์ จากนัน้ให้ทำการ เพิ่มเนื้อหาใหม่

ทำการเขียนหัวข้อ และ เลือกหมวดหมู่

 

การเลือกหมวดหมุ่ให้รวดเร็วใช้วิธี พิพม์คำแรกของหมวดหมู่จะหา ง่าย กว่าใช้เม้าส์เลื่นอย่างเดียว จากนั้น ทำการ คลิกEmbed PDF

Submit to FacebookSubmit to Twitter

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 เลย

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 นครพนม

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

เมนู

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp