ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ถ้าเราสังเกตุเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เพิ่มเนื้อหา จะมีช่องใส่ เอเลียส์ หากเราไม่แก้ไข เขาก็จะเอาชื่อ เรื่อง มาใส่ไว้ให้ ตรงนี้ตือ ส่วนที่ใช้ในการสร้างลิงก์ไปยังเนื้อหา ลิกเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย สร้างปัญหามาก 

เนื้อหานี้ถ้านำไปแชร์เฟส บุ๊ค หรือ ส่งรายงาน ITA จะแสดงดังต่อไปนี้

เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ก็ด้วยวิธีการเปลี่ยนเอเลียส์ให้เป็นภาษาอังกฤษ ที่เป็น ข้อความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

สำหรับ หมวดหมู่ และ เมนู ต่างๆ ก็เช่นต้องทำการแก้ให้เอเลียส์เป็นภาษาอังกฤษ เท่านี้ เราก็ได้ ลิงก์สั้น ๆ แล้ว

Submit to FacebookSubmit to Twitter

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 เลย

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 นครพนม

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

เมนู

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp