ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำหรับ เพื่อน ๆ ที่ต้องการแก้ไข ไฟล์ PDF ของเนื้อหาเรื่องใดๆ ให้ทำการ อัพโหลด ไฟล์ ไปที่ มีเดียก่อน

จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ pdf จะพบ ไฟล์ pdf ให้ทำการ คลิก อัปโหลด

จากนั้นจะพบ ปุ่ม อัปโหลดไฟล์ ให้ทำการ คลิก จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ ไฟล์ pdf ต้องเปลี่ยน ชื่อเป็น ภาษาอังกฤษ เท่านั้น ห้ามเว้นวรรค

วิธีดูว่าไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ pdf หรือไม่

เมื่ออัปโหลดไปแล้ว ให้กลับไปที่เนื้อหา ค้นหาเนื้อหาและเข้าไปแก้ไขเฉพาะชื่อไฟล์ pdf

ค้นหาชื่อไฟล์

แก้ไขและทำการบันทึก

ถ้าไมไ่ด้อับโหลดไว้นีโฟลเดอร์ pdf ต้องระบุตำแหน่งให้ถูกต้อง

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เมนู

เว็บไซต์เพื่อ ITA

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

Line OA ของเทศบาล

เพิ่มเพื่อน

 

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp