ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำหรับ เพื่อน ๆ ที่ต้องการแก้ไข ไฟล์ PDF ของเนื้อหาเรื่องใดๆ ให้ทำการ อัพโหลด ไฟล์ ไปที่ มีเดียก่อน

จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ pdf จะพบ ไฟล์ pdf ให้ทำการ คลิก อัปโหลด

จากนั้นจะพบ ปุ่ม อัปโหลดไฟล์ ให้ทำการ คลิก จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ ไฟล์ pdf ต้องเปลี่ยน ชื่อเป็น ภาษาอังกฤษ เท่านั้น ห้ามเว้นวรรค

เมื่ออัปโหลดไปแล้ว ให้กลับไปที่เนื้อหา ค้นหาเนื้อหาและเข้าไปแก้ไขเฉพาะชื่อไฟล์ pdf

ค้นหาชื่อไฟล์

แก้ไขและทำการบันทึก

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp