ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

วิธีสร้างไฟล์ PDF เอกสารที่เสร็จแล้วจาก ไมโครซอฟต์เวิร์ด  เพื่อขึ้นประกาศต่าง ๆ โดยเฉพาะ งาน ITA งานจัดซื้อจัดจ่้าง

1.ไปที่เมนู File เลือก Save as

3. คลิกเลือกรูปแบบไฟล์ (File Format)

5. เลือก PDF

ขั้นตอนสุดท้าย เลือก Export และเพื่อให้ไฟล์ ไม่ใหญ่มากให้เลือก Best for electronic .... 

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 เลย

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 นครพนม

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

เมนู

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp