ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กรณีที่มีเมนูแล้วไม่ต้องสร้างเมนู ใหม่ทุกครั้ง เลือกเนื้อหาให้ตรงหมวดหมู่ก็ไปแสดง เมื่อคลิกเมนูเก่าแล้ว

การเพิ่มเมนูหลายคนมักจะมาเริ่มว่าจะสร้างเมนูก่อน แต่จริง ๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็น joomla หรือ word press ก็จะต้องสร้างเนื้อหาก่อนเสมอแล้วจึงมาเลือกว่าจะให้ไปอยู่ที่เมนูชืออะไรทีหลัง บทความนี้จะเริ่มแนะนำตั้งแต่การสร้างเนื้อหาแบบเนื้อหาเดียวหมายความว่าคลิกเมนูแล้วเจอเนื้อหาที่นานๆจะแก้ไขอีกที มาดูตัวอย่าง  เมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี

picture1

เมื่อเข้ามาแล้วหาต้องการแทรก pdf ต้องไปนำเข้า pdf ก่อนเหมือนทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือทำเนื้อหาแล้วมาแก้ไขทีหลังก็ได้

picture2

ทำการเขียนเนื้อหา ใส่ หัวข้อ ไม่ต้องเลือกหมวดหมู่

picture3

ทำการสร้างเมนูใหม่ โดยเลือกเข้าไปที่กลุ่มเมนูที่ต้องการ เช่น เกี่ยวกับหน่วยงาน

picture4

ทำการคลิกปุ่ม New หรือ สร้างใหม่

picture5

เลือกหัวข้อเมนูตามรูป

picture6

จากนั้นเลือกเนื้อหาที่สร้างไว้แล้ว

picture7

เลือกประเภทเนื้อหา

picture8

เลือกเนื้อหาเดี่ยว

picture9

เลือกเรื่องที่ต้องการให้ตรง

picture10

คลิกเลือกโดยมากจะอยู่เรื่องแรกเสมอ

picture11

อย่าทำการคลิกตามที่ได้อธิบาย

picture12

ทำการบันทึกและปิดจากนั้นกลับไปดูที่หน้าแรกของ้เว็บได้แล้ว

picture13

เมื่อมาที่หน้าแรกให้ทำการตรวจสอบเนื้อหาให้ตรงกับที่ต้องการ ถ้าไม่ตรงกลับไปแก้ในหัวข้อเลือกเนื้อหาครับ

 
Submit to FacebookSubmit to Twitter

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 เลย

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 นครพนม

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

เมนู

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp