ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

CMS คือเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาซึ่งคำเต็มมาจากภาษาอังกฤษว่า Content Management System ระบบนี้เกิดมาจากในยุคแรกๆ ของการมีอินเตอร์เน็ต คนส่วนใหญ่ก็จะทำเว็บด้วยวิธีการ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา html  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คนที่จะสามารถอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์นั้นจะต้องมีความรู้ในภาษา HTML  หลังจากนั้นก็มีผู้คิดค้นระบบมาให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้อง โดยไม่ต้องเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์เราจึงเรียกระบบนั้นว่า CMS 

CMS  จึงเป็นชื่อเรียกของระบบบริหารจัดการเว็บไซต์จนถึงทุกวันนี้ ไม่ ไม่ว่าสร้างขึ้นมาเองหรือใช้รูปแบบสำเร็จรูปเราก็เรียกว่า CMS ข้ ข้อดีของการใช้งานเซียมเอสที่เป็นรูปแบบโอเพ่นซอร์สนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะหาผู้ที่ใช้งานเป็นมาก่อนมาเพิ่มข่าว หรือเนื้อหาที่ต้องการได้

Submit to FacebookSubmit to Twitter

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 เลย

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 นครพนม

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

เมนู

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp