ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ระบบประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนผู้ใช้งานทั่วไปในสำนักงาน จะต้องมีการ ล๊อกอิน 

หน้าแรกของระบบ

 เมื่อล๊อกอินได้แล้วจะพบเมนู รายการหนังสือ ถ้าไม่ ล๊อกอินจะไม่พบ

หลังล๊อกอิน

 เมื่อทำการคลิกเมนูจะแสดงรายการเอกสารออกมา

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเอกสารได้ จำแนก ตามประเภท ตามกองหรือสำนัก หรือ เลือกค้นหาจากคำหรือ วันที่ลงรับ 

 วิธีเลือกตามวันที่เลือกระหว่างช่วงวันที่ได้

 ส่วนของระบบหลังบ้านให้เลือกคอมโพเน้นท์ และระบบสารบรรณ

 เมนูต่างๆ สามารถเพิ่มกองหรือสำนักได้เอง เพิ่มประเภทเอกสารได้ เพิ่มวัตถุประสงค์ เพิ่มหมวดหมู่ และ ชั้นความเร็วชั้นความลับ

 การลงบันทึกให้เลือก รายการเอกสารก่อน แล้วเลือกสร้างใหม่

 ใส่รายละเอียดของหนังสือลงรับ หนังสือเก็บ และ อย่าลืมเลือกวันที่ลงรับ เพราะไม่เลือกจะไม่สามารถบันทึกได้

 การเลือกวันที่ลงรับ

 เมื่อให้ข้อมูลครบแล้วทำการบันทึกและปิด

Submit to FacebookSubmit to Twitter

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 เลย

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 นครพนม

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

เมนู

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp