ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำหรับตอนนี้ก็เป็นบทความเพิ่มเติมเพื่อจะได้นำ Google Map มาใช้ในเว็บของเราและปิดท้ายด้วยการสร้างเมนูเข้าไปที่ Main menu ให้เริ่มด้วยการสร้าง Articleด้วยการไปที่ Content >> Article Manager >> Addnew Article


จากนั้นที่ Title เพิ่มข้อมูลลงไปเป็นหัวข้อดังรูป

เขียนข้อความแบบปลั๊กอิน
ในหัวข้อ Category เลือก uncategories ก็ได้ครับเพราะจะนำไปใช้เป็นรูปแบบ Single Aticle

ตัวอย่าง CODE คลิกเลย
ก่อนอื่นให้ไปหา lati tude และ lontiture จากแผนที่ของ Google map มาก่อนจากนั้นให้เขียน code ในรูปแบบนี้นะครับซึ่งเป็นรูปแบบ เฉพาะของ Joomla ที่ติดตั้ง Plugin Google map 
wigth = ความกว้าง
height = ความสูง
lat = ตำแหน่งละติจูท
lon = ตำแหน่งลองติจูด
Map type เลือกเป็น normal 
text = คำอธิบาย  และ tooltip ข้อความ 
จากนั้นให้ทำการบันทึกออกมา และทำการเพิ่มเมนู ให้ไปที่ Menus เลือก Main menu 
เราสามารถนำ Code แบบนี้ใส่เข้าไปในเนื้อหาใด ๆ ก็ได้เช่น ในติดต่อเรา

เลือกเมนู manager
จากนั้นเพิ่ม เมนู ไอเทมเข้าไปที่ Main Menu


1. ใส่ชื่อ Item ของเมนู
2. คลิกเข้าไปเลือก Single Article
3. คลิกเข้าไปเลือกเนื้อหาหัวข้อ แผนที่
4. กำหนด Template Style ให้ตรงกับ Default ที่ใช้งานอยู่ จากรูป template เป็นสีเหลือจึงเลือก maveric_abt-Yellow Default

ทำการบันทึก และไปดูที่หน้าเว็บ
map 

 

ตัวอย่าง CODE คลิกเลย

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp