ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปสไลด์วิ่งไปมาให้เป็นปัจจุบันเราเอาจจะเอาไว้ทำเป็นแสดงกิจกรรมหรืองานการต่างๆได้ ก่อนอื่นต้องเตรียมรูปขนาด กว้าง 1170x389 โดยประมาณ

1. จากนั้นไปที่หลังบ้านเข้าไปที่ Extemsion>>Modules

รูปแรกเข้าไปที่module

2. ให้ค้นหาคำว่า Slideshow

รูปแรกเข้าไปที่module

3.เมื่อพบแล้วคลิกเข้าไปจะพบหน้าจัดการโมดูลของสไลด์

รูปแรกเข้าไปที่module

4. คลิกเข้าไปที่ Slides manager

รูปแรกเข้าไปที่module

5. เมื่อทำการเปลี่ยนรูปแล้วให้ทำการ save & Close เพื่อปิดออกมา

รูปแรกเข้าไปที่module

ภาพนี้จะเป็นภาพตัวอย่างที่อยู่ใน media สถานที่เก็บรูปต่าง ๆ แสดงให้เห็นขนาดไฟล์ตัวอย่างของสไลด์

รูปแรกเข้าไปที่module

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp