ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายก สรุปสั้นๆ 1.หน่วยงานของรัฐต้องใช้ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ 2.การบันทึกหนังสือ หากบันทึกด้วยแอปพลิเคชั่นแล้ว ไม่ต้องบันทึกลงสมุดอีกก็ได้ ค

คลิกลูกศรเพื่อเลื่อนเปลี่ยนภาพ

saraban01
saraban02
saraban03
saraban04
saraban05
saraban06

1.เรามีบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โดเมนของตัวท่านเอง @ชื่อโดเมน.go.th เพราะจะได้ใช้ภายในหน่วยงานย่อย ต่าง ๆ สามารถสรับส่งหนังสือ

สารบรรณ

2.เราได้จัดทำระบบบันทึกหนังสืองานสารบรรณ ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ คั้นหา ผ่านเว็บไซต์ ระบบนี้สามารถ สร้างหมวดหมู่ เพิ่ม หน่วยงานสังกัด เพิ่มสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ได้ เก็บเอกสารดิจิทัล เปิดดูเอกสาร สามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ทุกช่องทางของ localgov โทร 0863049545 หรือ [email protected]

 
Submit to FacebookSubmit to Twitter

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 เลย

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 นครพนม

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

เมนู

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp