ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รับทำเว็บไซต์ท้องถิ่น อบต เทศบาล อปทใช้งานง่าย มี ITA, LPA มีทีมงานให้คำปรึกษาช่วยเหลือตลอดเวลา ออกแบบเว็บรองรับหน้าจออัตโนมัต เรียบง่ายอ่านได้สบายตา ตามข้อตกลงของ w3c เพื่อรองรับมาตรฐานคนพิกาารทางสายตาให้ใช้งาน อ่านเนื้อหาเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวก ปรับขนาดตัวอักษรได้และผู้ใช้งานเลือกโหมดดำ เพื่อถมอสายตาได้ด้วยตัวเองซึ่งกำลังเป็นเทรนในปัจจุบัน เว็บของเราสามารถนำไฟล์ที่ฝากไว้กับไดร์มาฝัง เป็นส่วนเดียวกับเว็บไซต์ เพิ่มเมนู เพิ่มกล่องโมดุลได้ตามต้องการ  ดังนั้น เครื่องมือของเราจึงตอบโจทย์ การใช้งานง่าย สะดวก สามารถ สอนออนไลน์ให้ฟรี สำหรับต่อยอดการทำงาน เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามารับงานใหม่ ผ่าน zoom ตอบโจทย์การสร้างผังพนักงาน ดำเนินงานโดย อ.ภาณุภณ พสุชัยสกุล วิทยากร นักพัฒนา และ นักจัดรายการวิทุยุ และอาจารย์พิเศษให้กับหลายมหาวิทยาลัย อดีตเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยมัลติมีเดีย สมาชิกห้องปฏิบัตการวิจัยซอฟต์แวร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด ลงทะเบียนกับ สสว. ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กค (กวจ) 0405.2/ว 89

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

หากเพื่อนๆ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการเทมเพลทมาตรฐาน เว็บไซต์ ITA ที่มีเมนูครบถ้วน 43 ข้อ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?... ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนและรายละเอียดนั้น ต้องทำความเข้าใจรูปแบบของเทมเพลทนี้กันก่อนนะ...

เทมเพลทนี้ พัฒนาขึ้นมา โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงไอซีที (เดิม) ทีมพัฒนาเว็บไซต์เอกชน จัดทำโครงการขึ้นในปี 2558 เพื่อให้พี่น้องท้องถิ่นได้ใช้เทมเพลทมาตรฐานราชการไทย เตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินผล ITA ในปี 2559 ด้วยการออกแบบมาตรฐานสากล ที่เน้นการเข้าถึงง่าย อ่านง่าย รองรับผู้พิการทางสายตา และรองรับปรับตามหน้าจอของอุปกรณ์มือถือ หรือเรียกว่า Responsive เช่นเดียวกับ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

localgov.in.th โดย บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “อัพเดทเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ A-AA และ/หรือคงมาตรฐานเดิมไว้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร ในด้านเว็บไซต์และทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

localgov.in.th โดย บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “อัพเดทเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เดอะคอนเน็คชั่น 0863049545 แอดไลน์ได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ A-AA และ/หรือคงมาตรฐานเดิมไว้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร ในด้านเว็บไซต์และทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

localgov.in.th โดย บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “อัพเดทเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะปลั๊ก  จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ A-AA และ/หรือคงมาตรฐานเดิมไว้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร ในด้านเว็บไซต์และทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้

ติดต่อสอบถามด่วน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารฝึกอบรม
Please wait

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

Facebook

ติดตามผ่าน Youtube