ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เพื่อนถาม: ค่าใช้จ่ายในการย้ายผู้ดูแลโดเมน กรณีมี .go.th อยู่แล้ว เพื่อใช้สิทธิ์พื้นที่โฮสติ้งฟรีตามโครงการเท่าไหร่คะ 

ทีมตอบ: ในกรณีที่เพื่อนๆ ชาว อปท. ต้องการย้ายผู้ดูแลโดเมน กรณีมี .go.th อยู่แล้วมาที่ทีมอาจารย์ จะมี 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีโดเมนหมดอายุแล้ว จะเสียค่าต่ออายุ 2,000 บาท (ต่ออายุโดเมนจากที่เดิม 1,000 บาทและต่ออายุโดเมนกับที่ใหม่ 1,000 บาท) 

 

ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในนามองค์กร

บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำผู้เสียภาษี 0105548164952
เลขที่ 60/316 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม  1,869.16 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%           130.84 บาท
ยอดรวมสุทธิทั้งหมด      2,000.00 บาท

2. กรณีโดเมนยังไม่หมดอายุ จะเสียค่าต่ออายุ 1,000 บาท (ต่ออายุโดเมนกับที่ใหม่ 1,000 บาท)

 

ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในนามองค์กร

บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำผู้เสียภาษี 0105548164952
เลขที่ 60/316 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม  934.58 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%         65.42 บาท
ยอดรวมสุทธิทั้งหมด  1,000.00 บาท

จากนั้น จะมีใบเสนอราคากลับไป โดยส่งเอกสารกลับมาที่บริษัท เพื่อดำเนินการย้ายโดเมนดังนี้

1. จดหมายนำ
2.
ใบเสนอราคาเซ็นกลับ

การโอนเงิน

บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565

เอกสารการย้ายผู้ดูแลโดเมน กรณีมี .go.th อยู่แล้ว

ดาวน์โหลดไฟล์ https://drive.google.com/file/d/0B9W-WnLJ6ZTzb1A3Yl9lbmJrNXc/view?usp=sharing 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 เลย

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 นครพนม

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

เมนู

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp