แผนการดำเนินงาน

# Title Version Description Size Hits Download
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี เอกสารเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ 930.09 KB 16 Download Preview
IJETT-V3I6P206 1 งานวิจัยเรื่องการเรียนออนไลน์มีผลกับคนรุ่นเก่าอย่างไร 117.47 KB 907 Download Preview
Week 2 Avoiding Sentence Problems 65.75 KB 12 Download Preview
Week 3 Formal & Informal sentences 1.61 MB 30 Download Preview

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook