กฏกระทรวงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

# Title Version Description Size Hits Download
กฎกระท_1577351886_75238 92.36 KB 111 Download Preview
กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่าย 90.92 KB 96 Download Preview
กฎกระทรวงกำหนดราคาประเมิน 101.76 KB 96 Download Preview
กฎกระทรวงกำหนดวิธีประกาศ 191.78 KB 93 Download Preview
กฎกระทรวงที่รกร้าง 99.83 KB 86 Download Preview
กฎกระทรวงผ่อนชำระ 92.38 KB 146 Download Preview
กฎกระทรวงยกเว้น 100.58 KB 102 Download Preview
กฎกระทรวงลดเบี้ยปรับ 90.85 KB 95 Download Preview
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 209.42 KB 87 Download Preview
ประกาศฯ-ประโยชน์สาธารณะ 65.11 KB 92 Download Preview
ประกาศฯ-มูลนิธิ 65.30 KB 89 Download Preview
ประกาศฯ-วิธียกเว้นเกษตร 66.91 KB 110 Download Preview
ประกาศฯ-หลายประเภท 60.84 KB 96 Download Preview
พ-ร-บ-_1577269685_0724 279.74 KB 91 Download Preview
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน 148.77 KB 114 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 281.45 KB 85 Download Preview
สรุปสา_1577269668_74163 2.17 MB 244 Download Preview

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp