กฏกระทรวงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Title Version Description Size Hits Download
pdf กฎกระท_1577351886_75238 92.36 KB 154 Download Preview
pdf กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่าย 90.92 KB 156 Download Preview
pdf กฎกระทรวงกำหนดราคาประเมิน 101.76 KB 131 Download Preview
pdf กฎกระทรวงกำหนดวิธีประกาศ 191.78 KB 114 Download Preview
pdf กฎกระทรวงที่รกร้าง 99.83 KB 119 Download Preview
pdf กฎกระทรวงผ่อนชำระ 92.38 KB 175 Download Preview
pdf กฎกระทรวงยกเว้น 100.58 KB 122 Download Preview
pdf กฎกระทรวงลดเบี้ยปรับ 90.85 KB 132 Download Preview
pdf ประกาศกระทรวงมหาดไทย 209.42 KB 110 Download Preview
pdf ประกาศฯ-ประโยชน์สาธารณะ 65.11 KB 129 Download Preview
pdf ประกาศฯ-มูลนิธิ 65.30 KB 118 Download Preview
pdf ประกาศฯ-วิธียกเว้นเกษตร 66.91 KB 147 Download Preview
pdf ประกาศฯ-หลายประเภท 60.84 KB 136 Download Preview
pdf พ-ร-บ-_1577269685_0724 279.74 KB 121 Download Preview
pdf พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน 148.77 KB 162 Download Preview
pdf ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 281.45 KB 111 Download Preview
pdf สรุปสา_1577269668_74163 2.17 MB 294 Download Preview

เมนู

เว็บไซต์เพื่อ ITA

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

Line OA ของเทศบาล

เพิ่มเพื่อน

 

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp